açıortay
Büyüt
Bir üçgende açıortay. 

Sözlükte "açıortay" ne demek?

1. Bir açısal bölgeyi, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğruaçıortay

Açıortay kelimesinin ingilizcesi

n. bisector, intersecting line, straight line that bisects an angle or line segment